ismailkuran.com
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi , bilimle sanatın aynı potada eridiği bir alandır...

Meme Büyütme
 
 

Gelişimsel nedenlerle, kilo vermek veya doğum sonrası değişikliklerle göğüslerinin küçüklüğünden şikayetçi olan kişilere meme büyütme operasyonu yapılabilir. Deri yapınız, mevcut meme dokunuzun durumu, meme başının şekli ve yerleşimi, göğüs kası ve gücü, yaşam ve sporla ilgili alışkanlıklarınız size uygun tekniğin belirlenmesinde önemlidir.


Böyle bir istekle başvurulduğunda, tüm ayrıntıları ile bir ön görüşme ve muayene oldukça önemlidir. Beklentileriniz, size uygun nelerin yapılabileceği, değişik yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını detaylarıyla tartışmanız bu görüşmenin temel amacıdır.

Ana hatları ile . . .

Ne büyüklükte bir göğüs istediğiniz, kullanılacak protezin cinsi ve biçimi, hangi yolla yerleştirileceği, meme bezinin arkasına veya göğüs kasının arkasına mı yerleştirileceği konularının konuşulması gereklidir


Bu konular üzerinde, sırasıyla duracak olursak, göğsününüz büyüklüğünü; vücud yapınız, boyunuz, omuz ve göğüs genişliğiniz ve şüphesiz sizin beklentileriniz belirler. Vücud yapınıza göre size önerilecek alt ve üst limitler içinden sizin beklentilerinize uygun olan bir ölçü belirlenebilir. Burada bazı sınırların olduğu, bu sınırların zorlanmasının doğal olmayan bir sonuç ve ilerde sözü edilecek olan kapsül kontraktürü olasılığını arttıracağını belirtmekte yarar vardır.


Kullanılacak protez konusunda sizin muayene bulgularınızın önemi olmasına karşın günümüzde geçerli ve en yaygın kullanımı olan iki protezden söz edilebilir. Bu protezlerin her ikisinin de dış kabukları silikon içermekte olup içindeki hacmi oluşturan akışkan bölüm farklıdır.


Silikon jelle dolu protezler,

Görünüş ve kıvam olarak, meme dokusuna daha yakın özelliktedirler. Silikon jel ile dolu protezlerinde uzun yıllar sonra çevrelerinde vücud tarafından oluşturulan kapsül içine bir miktar sıvı silikonu bıraktıkları gösterilmiştir. Tuzlu su ile doldurulan protezler. Seyreltik ve gevşek özelliktedir. Kas arkasına konulduğu zaman tuzlu sulu protezlerin bu dezavantajı kismen göğüs kası tarafından örtülür. Tuzlu su ile dolu bir protez tercih edilecek ise benim yaklaşımım kesinlikle protezin meme bezi arkasına değil, göğüs kası arkasına yerleştirilmesidir. Yapılan bazı çalışmalarda, tuzlu sulu protezlerin hacimlerinin %10 luk bir bölümünü ameliyattan sonraki 6 ay içinde kaybettiklerini ortaya koymuştur.


Protezlerin genellikle kesici bir cisimle yaralanmaları dışında bütünlüklerinin bozulmadığına inanılır. Her iki durumun da vücuda bir zararı saptanmamıştır. Ancak, protez ve kapsülün kesici bir cisimle yaralandığı durumlarda protez içeriği tümüyle boşalacağı için protezlerin yenilenmesi gerekir. Bu kişisel olarak henüz rastlamadığım bir durum olmakla birlikte birçok kazaya rastlanan günümüzde bir olasılıktır. Bu durumda tuzlu su ile dolu bir protez varsa vücud bu tuzlu suyu metabolize eder ve protezin yenilenmesi için uygun bir zaman beklenebilir.


Silikon jelle dolu bir protez kullanılmışsa ve protez içeriği kapsül ve protez dışına çıkmışsa beklemek doğru değildir ve protez ilk fırsatta çıkarılmalı veya yenilenmelidir. Aksi takdirde bir kılıf içinde olmayan serbest silikon vücud için sakınca yaratabilir. Protezin içeriği yanında, şekli de önceden belirlenebilir.


Yuvarlak ve göz yaşı damlası şeklinde iki ayrı biçimde olan protezlerden hangisinin kullanılacağına göğüs yapısının şekli ve beklentilere göre karar verilir. Aralarında en temel fark yuvarlak proteze kıyasla göz yaşı damlası şeklindeki protezler göğsün üst yarısında daha az dolgunluk sağlarlar. Protezin vücuda nasıl yerleştirileceği konusunda, 3 temel giriş yeri vardır. Literatürde, göbek deliğinden konulması ile ilgili bir yöntem tanımlanmakla birlikte, bu yöntem uygulama ve sonuçlar açısından kayda değer değildir. Meme altı çizgisi, meme başı ve koltuk altı olmak üzere 3 ana giriş noktasından hangisinin kullanılacağı size ait özelliklere göre ve her birinin avantaj ve dezavantajları belirtilerek kararlaştırılır. Protezin nereye yerleştirileceği konusunda iki seçenek söz konusudur; meme bezinin arkası veya meme bezinin arkasında yer alan göğüs kasının arkası.


Derinin çok ince olduğu ve meme bezinin çok yetersiz olduğu durumlarda, kas arkası, protezin örtülmesi için iyi bir seçenektir. Bunun yanında, göğüste hafif bir sarkma var ve bu ilave bir yöntem kullanılmadan sadece protez ile giderilmek isteniyorsa protezin meme bezinin arkasına konulması daha doğru bir tercihtir. Yoğun spor yapanlarda meme bezinin arkası , tuzlu su ile dolu bir protez seçilmişse kas arkası tercih edilir. Birden çok faktörün düşünülmesi gereken durumlar oldukça sıktır ve kararlar kişiye göre verilir.

Ameliyat Öncesi Hazırlık, Ameliyat Dönemi ve Sonrası

Ameliyata karar verildikten sonra yapılması gerekenler ana hatları ile şunlardır;


  • Ameliyat gününden yaklaşık bir hafta öncesinden itibaren aspirin ve aspirin içeren ilaçlar içilmemelidir.
  • Ameliyat saatinden 6 saat öncesinden aç kalınmalıdır.
  • Ameliyat öncesi gece veya sabahı bir duş alınmasında fayda vardır.
  • Ameliyat sonrasında giyilmek üzere rahat, önden açılabilir bir giysi bulundurulmalıdır.
  • Size ölçüleri verilen sporcu sütyeni alınmalı va yanınızda olmalıdır.
  • Düzenli kullandığınız ilaçlar varsa yanınızda olmalıdır.

Bu hazırlıklardan sonra size söylenen saatte hastaneye gelmeniz ve ameliyat öncesi kan tahlilleri ve anestezi muayenesi olmanız gerekir. Ameliyattan hemen önce odanızda son bir planlama ve çizim yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda, sadece göğüs planını değişik açılardan içeren ( yüzünüzün görünmediği) resimler çekilerek ameliyat sonrası sonuçlarla kıyaslanmak üzere dosyanıza konulacaktır. Ameliyat genel anestezi şartlarında yapılır. Uyandığınızda, göğsünüzün üzerinde hafif bir pansuman ve sütyen yer alacaktır. Ameliyat sırasında, protezin yerleştirileceği cepte oluşabilecek hafif sızıntıları dışarı alarak oluşabilecek komplikasyonları bertaraf etmek amacıyla dren denilen vakumlu bir cihaz kullanılmaktadır. Bu cihaz genellikle 24- 48 saat sonra çıkarılmakta olup tümüyle size ekstra güvenlik sağlayan bir uygulamadır. Hastanede kalış süreniz bir gündür.


Sabah yapılan ameliyatlarda aynı gün taburcu olunabilir. Ameliyat sonrası ilk 2 gün ödemin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemin dinlenerek geçirilmesinde yarar vardır. Bu dönemde kol hareketlerinin kısıtlanması, ağrının az olmasına yardımcıdır. Üçüncü günden itibaren ödem azalmaya başlar, hareketler kolaylaşır ve günlük yaşama dönülür. Ameliyat sonrası dönemde 5 gün boyunca antibiotik ve gerektikçe aspirin içermeyen bir ağrı kesici kullanılır. Ameliyat sonrası 3 ila 4. gün göğsü çevreleyen bantlar açılır ve sadece kesi yerinde mevcut ince bir bantla duş yapmaya izin verilir. Bu bant ve alınması gereken dikiş kullanılmışsa 12 ila 14. günde alınır. Bu dönemde günde 100 mg E vitamini ve tarif edilen masaj kullanılır. Ağır sportif aktivitelere 3. haftadan önce başlamamalıdır.

Komplikasyonlar ve Sıkça Sorulan Sorular

Her ameliyatın, anestezi komplikasyonu dahil olmak üzere değişik komplikasyonları vardır. Özellikle, estetik girişimlerde bu komplikasyonları en az düzeye indirmek için maksimum çaba gösterilir. Çünkü, bu ameliyatlar zorunlu ameliyatlar değildir, hayat kalitesini ve insanın beden imajını iyileştirmeyi hedefleyen ameliyatlardır. Bu nedenle, her konuda azami dikkat, özen ve seçicilik temel felsefemizdir. Ameliyat öncesi yapılan tetkiklere, göğüste bir kitle saptanmışsa her yaşta, saptanmamışsa 40 yaş üzerindeki her protez adayında mamografi dahil edilir. Kan sayımı ve pıhtılaşma ile ilgili tetkikler her durumda yapılır ve bunlar anestezi muayenesi ile tamamlanır. Enfeksiyon olasılığına karşı sterilizasyon ve koruyucu antibiotik uygulaması en üst düzeyde uygulanır.


Kanama konusunda, pıhtılaşma ile ilgili kontroller dışında, operasyon sırasında titiz bir kanama kontrolü yapılır ve güvenlik için dren kullanılır.


Yukarıda sayılan ve her ameliyatta karşılaşılabilecek komplikasyonlara ek olarak meme büyütme ameliyatlarına özgü durumlarda vardır:


Bütün prensiplere uyulmasına rağmen %3 - 5 olasılıkla Kapsül kontraktürü denilen ve proteze vücudun aşırı bir tepki vermesi diyebileceğimiz bir durum görülebilir. Bu göğsün sertleşmesine, doğal durmamasına ve kısmen ağrıya yol açabilir. Bu durumda kapsülün gevşetilmesi veya protezin değiştirilmesi yada çıkarılması söz konusu olabilir. Bu, oldukça düşük bir olasılıktır ve olursa genellikle ilk 6 ay içinde görülür.

Meme ucunda uyuşukluk nadiren görülebilir. Çok büyük oranda geçicidir, fakat %5 oranda kalıcı uyuşukluklar bildirilmiştir.


Meme protezi olan kişilerin gebe kalmasına veya süt vermelerine engel bir durum yoktur, fakat ameliyat sonrası doku iyileşmesi devam ettiği için ilk 6 ay gebe kalınması önerilmez. Meme protezi olanlarda gebelik ve doğum sonrası seyir ve göğüslerde oluşabilecek şekil değişikliklerini önceden kestirmek imkansızdır. Protez ne oluşabilecek deformiteye katkıda bulunur ne de önleyici bir etkisi vardır. Sonuç olarak, meme protezi küçük göğüslerin büyütülmesinde etkili, dramatik bir yöntemdir. Kullanılan malzemeler tıpta uzun yıllardır kullanılan, vücudla uyumluluğu birçok alanda kanıtlanmış ürünlerdir. Gene de, vücuda bir eksikliği gidermek için bir yabancı cisim konulduğu bilinmeli ve az da olsa çıkabilecek olan ve yukarıda belirtilen sorunlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ameliyat sonunda, kullanılan teknik ve detayları hakkında bir epikriz size verilecektir, bunu saklamanız yararlı olur. Bu bilgi formu dışında soracaklarınız için benimle doğrudan bağlantı kurabilirsiniz. Estetik hem sanatsal hem bilimsel bir konudur ve insanın güzelliği yanında sağlığını korumayı esas alır.

Prof. Dr. İsmail KURAN


 

  

Adres/Address : Hakki Yeten C. No:11 Center 1 Blok D:73 Fulya / Sisli PK: 34265 Istanbul-Turkiye    Tel : +90 212 215 51 51 / 296 18 18   e-sp; e-urkiye    Tel : +90 212 215 51 51 / 296 18 18   e-sp; e-Mail : info@ismailkuran.com
Tüm Hakları İsmail Kuran Estetik Merkezi'ne aittir..2010-2012 All right belongs to Ismail Kuran Estetik Merkezi since 2011 (Copyright)
Daha fazla bilgi için / For more information : info@ismailkuran.com
 

A Project of bworksBT  
  Direkt İletişim/Contact : 0212 215 51 51 / 0212 296 18 18   |    Onlinle Randevu / Online Appointment     |    Soru Sorun / Ask a Question